-  [2019-08-07] หลักสูตรพนักงานรักษาความปลอดภัย (ҹ 20)
-  [2019-07-31] รื้อถอนอาคารบ้านพักและจำหน่ายพัสด (ҹ 14)
-  [2019-06-25] รายงานผลการปฏิบัติตามแผนงานโครงกา (ҹ 23)
-  [2019-04-29] วิสัยทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ҹ 33)
-  [2018-12-14] รื้อถอนอาคารบ้านพักและจำหน่ายพัสด (ҹ 43)
-  [2018-11-29] รายงานการประเมินตนเอง (ҹ 43)
-  [2018-10-15] ข้อมูลทำเนียบนักเรียนนายสิบตำรวจ (ҹ 52)
-  [2018-07-24] แผนปฏิบัติราชการ กก.๙ บก.กฝ.บช.ตชด. (ҹ 60)
-  [2018-02-01] วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลสัมฤทธิ์และเป (ҹ 84)
-  [2018-01-25] รายงานการประเมินตัวเอง 2560 (ҹ 80)
-  [2017-12-08] ประกาดผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้า (ҹ 86)
-  [2017-04-25] แบบประเมินคุณภาพการศึกษา2559(sar) (ҹ 123)
-  [2017-03-24] ขายทอดดลาดพัสดุยานพาหนะที่ชำรุดใช (ҹ 98)
-  [2016-06-15] คู่มือการปฏิบัติงานประกันคุณภาพกา (ҹ 125)
-  [2016-06-15] คะแนนประเมินตนเองงานประกันคุณภาพก (ҹ 89)
-  [2016-06-15] งานประกันคุณภาพการศึกษาปี2558 (ҹ 100)
 
  พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
 
 

พล.ต.ท.ประพันธ์ จันทร์เอม
ผบช.ตชด.

 
  พล.ต.ต. พันธุ์พงษ์ สุขศิริมัช
ผบก.กฝ.บช.ตชด.
 
  พ.ต.อ.กิตติณัฐ์ ทุมเพชร
ผกก 9 บก.กฝ.บช.ตชด.
 
-

  ยังไม่มีข้อมูล

  หน่วยงานข้างเคียง
ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา
สถานีตำรวจภูธรสะเดา
หน่วยงานตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชานแดน
กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1 / 2 / 3 / 4
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11 / 12 / 13 / 14 / 21 / 22 / 23 / 24 / 31 / 32 / 33 / 34 / 41 / 42 / 43 / 44

จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับจาก 29 พ.ย. 57
 
     
 

กองกำกับการ 9 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.

ค่ายท่านมุก 93 หมู่ 5 ต.เขามีเกียรติ อ.สะเดา จ.สงขลา 90170
E-Mail :[email protected] โทร.074-292225 โทรสาร.074-292228
Webmaster : ด.ต.อุดมศักดิ์ ถาวร E-Mail :