การจัดหน่วย ตำรวจตามความในมาตรา 10 ใน พรบ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 มีการแบ่งส่วนราชการดังต่อไปนี้

สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ แบ่งเป็นส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการ ดังต่อ ไปนี้

ส่วนบังคับบัญชา

สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ


สำนักงานส่งกำลังบำรุง


สำนักงานกำลังพล


สำนักงานงบประมาณและการเงิน


สำนักงานกฎหมายและคดี


สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ


สำนักงานจเรตำรวจ


สำนักงานตรวจสอบภายใน


สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ

กองการต่างประเทศ


กองสารนิเทศ


สำนักงานคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ


กองบินตำรวจ


กองวินัย

ส่วนเฉพาะทาง


สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ

กองบัญชาการหรือส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการ ดังต่อไปนี้

ส่วนป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม


กองบัญชาการตำรวจนครบาล : กองบังคับการในสังกัด บช.น. >>ตำรวจภูธรภาค ๑ – ๙


ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้

ส่วนสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง - บช.ก. : กองบังคับการในสังกัด บช.ก.>>

กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด


กองบัญชาการตำรวจสันติบาล


สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง


กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน : กองบังคับการในสังกัด บช.ตชด. >>


สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ


สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ส่วนการศึกษา


กองบัญชาการศึกษา


โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ส่วนบริการ


โรงพยาบาลตำรวจ
ส่วนง่านอื่นๆ


คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ


คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.)

โรงพิมพ์ตำรวจ
หมายเหตุ...ข้อมูลจาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 
  พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
 
 

พล.ต.ท.ประพันธ์ จันทร์เอม
ผบช.ตชด.

 
  พล.ต.ต. พันธุ์พงษ์ สุขศิริมัช
ผบก.กฝ.บช.ตชด.
 
  พ.ต.อ.กิตติณัฐ์ ทุมเพชร
ผกก 9 บก.กฝ.บช.ตชด.
 
-

  ยังไม่มีข้อมูล

  หน่วยงานข้างเคียง
ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา
สถานีตำรวจภูธรสะเดา
หน่วยงานตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชานแดน
กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1 / 2 / 3 / 4
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11 / 12 / 13 / 14 / 21 / 22 / 23 / 24 / 31 / 32 / 33 / 34 / 41 / 42 / 43 / 44

จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับจาก 29 พ.ย. 57
 
     
 

กองกำกับการ 9 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.

ค่ายท่านมุก 93 หมู่ 5 ต.เขามีเกียรติ อ.สะเดา จ.สงขลา 90170
E-Mail :[email protected] โทร.074-292225 โทรสาร.074-292228
Webmaster : ด.ต.อุดมศักดิ์ ถาวร E-Mail :